Câu đố về động vật:

Con gì tuy bé tí
Mà đã biết lo xa
Tha thức ăn về nhà
Phòng khi trời mưa bão?
(Là con gì?)