Câu đố về các loại bánh:

Quê xưa nổi tiếng Ninh Giang
Trông tuy xấu xí ăn càng muốn ăn
Lạc, dừa, đường, đậu làm nhân
Dây điều thắt đáy, áo thân nâu sồng?
(Là bánh gì?)