Câu đố về động vật:

Nổi danh gầy guộc mảnh mai
Nổi tiếng chân nhỏ mà dài chim chi
Là con gì?