Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê hương Nguyễn Huệ - Quang Trung
Anh hùng áo vải Tây Sơn thuở nào?