Câu đố về đồ vật:

Chẳng cần dầu, lửa, củi, rơm
Mà tôi nấu chín cơm canh ngon lành?