Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây ở rừng và nhiều nơi
Nhưng tên cây ở trên trời, lạ chưa!
Bẹ xanh, gai nhọn, lá thưa
Tay mềm, gai ngắn như cưa xanh rì.
(Là cây gì?)