Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào cuối đất Việt Nam
Có kênh Ba Khía, có hương hoa tràm
U Minh xanh ngát lá rừng
Năm Căn chợ cũ, mời bao khách về?