Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Quê em lắm cá, nhiều tôm
Nước mắm ngon nức tiếng, nghĩ xem đảo gì?