Câu đố về các loài động vật:

Là chim lại muốn làm thầy
Bói người không thể, bói loài biển sâu?