Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Liệu không địch nổi quân thù.
Hai Bà nhảy xuống sông nào, hỡi em?

Đố là sông gì?