Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Quê em bán đảo Sơn Trà
Nổi danh bãi tắm ấy tên là gì?