Câu đố cây gì:

Cây gì một lá đỏ ngời
Hiên ngang thẳng tắp giữa trời quê hương?