Câu đố về vật dụng:

Con gì nghe thật thân thương
Tháng năm dãi nắng dầm sương quên mình
Là con gì?