Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Quanh năm vàng bạc kề gần
Làm nên trang sức mỹ miều người đeo?