Câu đố về cây:

Cây xanh, lá xanh xanh
Già thì dễ bán, non thời nấu canh?