Câu đố về thực vật:

Trái gì màu tựa bông hồng
Lơ phơ cụm cụm tóc nửa hồng nửa xanh
Là quả gì?