Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì chào đón xuân sang
Rung rinh cánh đỏ nhị vàng đẹp tươi?