Câu đố về đồ vật:

Quanh năm dãi nắng, dầm mưa
Vẫn màu đỏ rực, xếp hàng song song?