Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Nước trôi đỏ máu quân thù
Sông gì lịch sử, Ngô, Trần lừng danh?

Đố là sông gì?