Câu đố về con người và địa danh:

Tên là hoa chẳng phải hoa
Dòng sông chở nặng phù sa ân tình
Là sông nào?