Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Thác Bờ hiểm trở vô vàn
Lại thêm thung lũng Mai Châu nơi nào?