Câu đố về thực vật:

Cô kia xinh xắn tươi giòn
Xóa ô chẳng đội, cô còn đợi ai
Là cây gì?