Câu đố về vật dụng:

Xương sườn xương sống phơi ra
Gội mưa, tắm nắng, nóc nhà trú chân
Là cái gì?