Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Quảng Ngãi lắm núi, nhiều sông
Về sông Trà Khúc, núi gì hở em?