Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Bốn chân bằng nhau
Hai đầu, một mặt.
(Là cái gì?)