Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - thường vẫn chan cơm
Có "huyền" - trĩu lá, gió vườn lao xao
Vút bay - khi "sắc" thêm vào
Đính thêm dấu hỏi người nào cũng ưa.
(Là chữ gì?)