Câu đố về con người và địa danh:

Huyền thoại xưa sáng lung linh
Bé thơ ba tuổi nặng tình nước non
Tuốt gươm diệt giặc thắng giòn
Thiên thu sáng mãi người con anh hùng
Là người nào?