Câu đố về con người và địa danh:

Qua sông vắt dải yếm đào
Nhịp cầu quan họ hẹn trao duyên lành
Là sông nào?