Câu đố về cây:

Cũng sữa nhưng chẳng nuôi con
Cũng dòng nhựa trắng mài mòn thân cây?