Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Dài chẳng bằng ai
Muốn làm anh lớn?

Đố là sông gì?