Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả mà chẳng gọi quả đầu
Non, già, đều phất phơ râu một chùm
Giấu trong lớp áo vàng hươm
Hạt đều tăm tắp xếp hàng trước sau.
(Là gì?)