Câu đố về đồ vật:

Cây cao, quả trắng, dây dài
Trồng hoài, trồng mãi mà nào được ăn?