Câu đố tổng hợp:

Em là thứ bánh thường dùng
Ngã vào, mưa gió đùng đùng nổi lên.
Bây giờ bỏ ngã sắc thêm
Người người khiếp sợ là tên con gì
Thêm huyền em hóa vật chi
Mà người thợ mộc đôi khi thường dùng
Là gì?