Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cây gì không rễ không chân
Mình vàng cao lớn ở gần nhà ta.
(Là cái gì?)