Câu đố về quả:

Quả gì ruột trắng, vỏ hồng
Là giống dưới đất, đầu rồng bay cao?