Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì vừa mới nêu tên
Nhớ chú bộ đội ngày đêm diệt thù?
(Là hoa gì?)