Câu đố khác:

Thứ chi đem cắn vào bình
Nặng vô có thể làm hình người ta
Hỏi thay tan cửa, tan nhà
Huyền thế, tôi chị giận hờn bỏ qua?