Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì nứt nẻ như đe lò rèn?