Câu đố tổng hợp:

Một cái xương sống
Một đống xương sườn
Vứt ra ngoài vườn
Chó không thèm ngửi
Là gì?