Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Là chim bay giữa bầu trời
Là hoa gợi nhớ một thời chẳng quên
Khác loài nhưng lại cùng tên
Đã yêu yêu cả chẳng riêng loài nào.
(Là chim gì, hoa gì?)