Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Mười hai âm lịch, tháng giêng
Hội “rước vua giả”, tích thành Cổ Loa?