Câu đố về vật dụng:

Hạt cát không thể vác mang
Cây to dài nặng lại mang vèo vèo
Là con gì?