Câu đố về quả:

Quả gì nghèo xác nghèo xơ
Áo không lành lặn, quần thì rách bươm?