Câu đố về động vật:

Con gì nhỏ bé
Mà hát khỏe ghê
Suốt cả mùa hè
Râm ran hợp xướng?
(Là con gì?)