Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Năm xưa Trịnh - Nguyễn tan đàn
Cửa gì mối hận chia đôi sơn hà?