Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Gia Định một phủ hai dinh
Dinh Trấn Biên ở nơi nào ngày nay?