Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì một bụng tôm rong?