Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Ai về sông Mã mênh mông
Cầu gì nơi miệng chú rồng há ra?