Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mang cánh mà chẳng là chim
Mùa đông rét mướt, nằm im, ngủ khì.
Mùa hè nóng nực chạy thi
Để cho người mát kể gì ngày đêm.
(Là cái gì?)