Câu đố về thực vật và hoa quả:

Quả gì mọc tít trên cao
Mà sao đầy nước ngọt ngào bên trong
(Là quả gì?)